Arquitectura conscient

Bioconstrucció, rehabilitació i obra nova

  • Realització de projectes de reforma, rehabilitació i obra nova.
  • Realització de projectes de rehabilitació i obra nova amb dissenys bioclimàtics.
  • Rehabilitació en edificis històrics i patrimonials. Intervenció en centres històrics.
  • Assessorament tècnic en càlcul estructural i càlcul d’eficiència energètica.
  • Assessorament tècnic en bioconstrucció i dissenys sostenibles.
  • Realització de tràmits i serveis d’arquitectura: llicències d’activitat, cèdules, etc.